Zebranie wiejskie 14 stycznia – konsultacje

3 Sty

Kosakowo, dnia 02 stycznia 2019r.

OGŁOSZENIE

WÓJT GMINY I SOŁTYS WSI KOSAKOWO

NA DZIEŃ

14 STYCZNIA 2019r /poniedziałek/

GODZ. 18:00 

w Bibliotece Publicznej Gminy Kosakowo

Fiołkowa 2A

ZWOŁUJE

ZEBRANIE WIEJSKIE

 

PORZĄDEK ZEBRANIA:

  1. Przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami celem określenia stanowiska w sprawie projektowanej zmiany w statutach sołectw Gminy Kosakowo.
  2. Konsultacje w sprawie zmian w kursowaniu komunikacji publicznej na terenie Gminy.
  3. Konsultacje w sprawie zmian w organizacji ruchu na terenie Gminy.
  4. Sprawy bieżące.

 

Zebranie Wiejskie będzie ważne, gdy weźmie w nim udział co najmniej 1/10 mieszkańców Sołectwa uprawnionych do głosowania według stanu stałego rejestru wyborców dla sołectwa na dzień zebrania.

Jeżeli w wyznaczonym terminie nie stawi się na Zebraniu Wiejskim wymagana dla jego ważności większość, po upływie 15 minut odbędzie się Zebranie Wiejskie w drugim terminie, którego ważność nie będzie zależna od ilości zebranych.

 

                   WÓJT                                                       SOŁTYS

         /-/ Marcin Majek                                       /-/ Andrzej Śliwiński