Zebranie wiejskie 8 kwietnia

2 kw.

WÓJT GMINY KOSAKOWO NA DZIEŃ 
8 kwietnia 2019r. /poniedziałek/ GODZ. 18:00
Biblioteka Publiczna Gminy Kosakowo, Kosakowo, ul. Fiołkowa 2A
ZWOŁUJE ZEBRANIE WIEJSKIE WSI KOSAKOWO

PORZĄDEK ZEBRANIA:
1/ złożenie ślubowania przez nowo wybranego sołtysa 
2/ wybór rady sołeckiej