Zebranie wiejskie 20.09.2017

6 Wrz

Kosakowo, dnia 21 sierpnia 2017r

OGŁOSZENIE 

WÓJT GMINY I SOŁTYS WSI KOSAKOWO

NA DZIEŃ

20 WRZEŚNIA 2017r /środa/

GODZ. 18:00 

w remizie OSP Kosakowo

Chrzanowskiego 44

ZWOŁUJE

ZEBRANIE WIEJSKIE

PORZĄDEK ZEBRANIA:

  1. Przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami celem określenia stanowiska w sprawie projektowanych zmian w statucie sołectwa.
  2. Rozdysponowanie środków funduszu sołeckiego na 2018r (51.832zł.) – zgłoszenia propozycji przedsięwzięć, dyskusja, podjęcie uchwały.
  3. Sprawy bieżące

 Zebranie Wiejskie będzie ważne, gdy weźmie w nim udział co najmniej 1/10 mieszkańców Sołectwa uprawnionych do głosowania według stanu stałego rejestru wyborców dla sołectwa na dzień zebrania.

Jeżeli w wyznaczonym terminie nie stawi się na Zebraniu Wiejskim wymagana dla jego ważności większość, po upływie 15 minut odbędzie się Zebranie Wiejskie w drugim terminie, którego ważność nie będzie zależna od ilości zebranych.

                   WÓJT                                                       SOŁTYS

         /-/ Jerzy Włudzik                                      /-/ Andrzej Śliwiński

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter