Wybory sołtysa 31 marca

5 Mar

31 marca odbędą się wybory sołtysa. Lokal wyborczy w Kosakowie, mieszczący się w Bibliotece Publicznej Gminy Kosakowo – ul. Fiołkowa 2 A, będzie otwarty od godziny 8:00 do godziny 18:00.
W Kosakowie zgłosił się tylko jeden kandydat, Andrzej Śliwiński. Mimo to wybory muszą się odbyć. Głosując za wyborem kandydata, stawia się znak „x” w kratce oznaczonej słowem „TAK” z lewej strony obok nazwiska kandydata. Głosując przeciwko wyborowi kandydata, stawia się znak „x” w kratce oznaczonej słowem „NIE” z lewej strony obok nazwiska kandydata. Postawienie znaku „x” w obu kratkach albo niepostawienie znaku „x” w żadnej kratce powoduje nieważność głosu.