Ulica Hieronima Derdowskiego przejezdna

5 Gru

Informujemy Państwa, iż w dniu dzisiejszym od godziny 12.00 nastąpi stała zmiana organizacji ruchu w Kosakowie tj. włączenie do użytku ulicy Derdowskiego.

Dopuszczenie przejezdności nie oznacza jeszcze zakończenia prac przy tej inwestycji, w związku z tym prosimy o rozważną jazdę i dostosowanie prędkości do ograniczeń oraz warunków atmosferycznych.
W kolejnym etapie dopasowana zostanie do nowego układu drogowego ścieżka rowerowa (obejmie tylko przebudowę stref włączenia w Kosakowie i przy Galerii Szperk), zostanie również utwardzone pobocze. Odwodnienie inwestycji zrealizowano w postaci rowów przydrożnych, w rejonach skrzyżowań powstanie kanalizacja deszczowa. Zarówno skrzyżowanie ulicy Żeromskiego i Derdowskiego, jak i ulica Derdowskiego jest wyposażona w nowoczesne energooszczędne oświetlenie lampami typu LED. Gmina Kosakowo zgłosiła również w Zarządzie Dróg i Zieleni Gdynia potrzebę dostosowania sygnalizacji świetlnej przy galerii handlowej Szperk do nowych potrzeb komunikacji. Inwestycja zrealizowana za ponad 9 mln zł dofinansowana z Narodowego Programu Dróg Lokalnych kwotą 3 mnl zł.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter