Statystyka

Ludność na 06.05.2009r.

Dzieci i młodzież (0-18)  – 217
Wiek produkcyjny (18-60) – 570
Wiek po produkcyjny (powyżej 60) – 105

Działalność gospodarcza. W naszej wiosce działają 54 podmioty gospodarcze