Regulamin

III Mistrzostwa Gminy Kosakowo w Futsalu

„KOSAKOWIAK CUP”

o Puchar Sołtysa Kosakowa Andrzeja Śliwińskiego

Kosakowo, 16.02.2019r.

Regulamin (pdf)

Lista zawodników (pdf)

REGULAMIN ROZGRYWEK

KOSAKOWIAK CUP 2019

 1. ORGANIZATOR
  1. Przewodniczący Rady Gminy Kosakowo, sołtys Kosakowa – Andrzej Śliwiński.
  2. Radny Gminy Kosakowo – Michał Przysiecki.
  3. Referat ds. Sportu, Turystyki i Rekreacji Gminy Kosakowo.

 

 1. CEL ZAWODÓW
  1. Popularyzacja gry w halową piłkę nożną (futsal).
  2. Wyłonienie najlepszej drużyny z terenu Gminy Kosakowo.
  3. Wyłonienie drużyn reprezentujących Gminę Kosakowo podczas XIV Mistrzostw Powiatu w Futsalu „Kibol Cup” o Puchar Burmistrza Władysławowa.
  4. Sklasyfikowanie drużyn w I rundzie Mistrzostw Gminy Kosakowo w piłce nożnej Kosakowiak Cup pod tytułem Cztery Pory Roku.
  5. Integracja mieszkańców Gminy Kosakowo.
  6. Promocja Gminy Kosakowo, Sołectwa Kosakowo.

 

 • UCZESTNICY
  1. W rozgrywkach uczestniczą drużyny z terenu Gminy Kosakowo. W uzasadnionych przypadkach organizator może dopuścić do rozgrywek inne drużyny.
  2. Zespół składa się z 5 zawodników (4 w polu + 1 bramkarz) oraz 5 zawodników rezerwowych. Drużyny składają się maksymalnie z 10 zawodników zgłoszonych na liście zawodników do rozgrywek (stanowiącej załącznik nr 1 niniejszego regulaminu) występujących w jednolitych, ponumerowanych strojach.
  3. Zawodnicy zobowiązani są do posiadania meldunku stałego na terenie Gminy Kosakowo lub być zawodnikiem zarejestrowanym w klubie sportowym z terenu Gminy Kosakowo. Dopuszcza się wpisanie na listę zawodników maksymalnie jednego gracza, który nie spełnia żadnego z tych kryteriów.
  4. Minimalny wiek zawodników uczestniczących w rozgrywkach wynosi 16 lat (decyduje data urodzenia).
  5. Zawodnicy zobowiązani są do posiadania przy sobie aktualnego dokumentu ze zdjęciem w celu potwierdzenia wieku lub tożsamości. W przypadku braku takiego dokumentu organizator ma prawo nie dopuścić zawodnika do meczu (dotyczy osób poniżej 16 roku życia).
  6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za urazy i kontuzje odniesione w trakcie rozgrywek.
  7. Kapitan drużyny ma prawo do końca meczu zażądać sprawdzenia tożsamości zawodnika lub całej drużyny przeciwnej. Treść takiego protestu musi zostać zapisana w protokole meczowym. W przypadku braku możliwości zidentyfikowania zawodnika drużynie grozi kara w postaci walkowera.

 

 1. ZASADY ROZGRYWANIA MECZÓW W HALI
  1. Mistrzostwa przeprowadzone zostaną w sobotę, 16 lutego 2019 r. w Hali Sportowej przy Centrum Sportowym w Kosakowie (ul. Żeromskiego 11) i prowadzone przez arbitrów z Pomorskiego Związku Piłki Nożnej.
  2. Pierwszy etap zostanie rozegrany w 2. grupach, po 5 drużyn w grupie. Do dalszego etapu awansują 4 drużyn – mistrzowie i wicemistrzowie grup. Pomiędzy tymi zespołami rozegrane zostaną półfinały. W meczach finałowych w razie remisów, o wyniku meczu rozstrzygnie seria rzutów karnych (po 3 strzały). W razie remisu w finale, o zwycięstwie decydować będzie „złoty gol” w dogrywce. W przypadku innej liczby zgłoszonych drużyn może nastąpić zmiana formuły rozgrywanych spotkań na system ligowy (każdy z każdym) oraz zmiana czasu gry.
  3. W rozgrywkach, o ile regulamin nie przewiduje inaczej, organizator przyjmuje przepisy gry zatwierdzone przez Polski Związek Piłki Nożnej (Przepisy gry w Futsal).
  4. Czas gry wynosi 14 minut.
  5. Po 4. i każdym następnym przewinieniu drużyny w danej połowie meczu arbiter zarządza przedłużony rzut karny.
  6. Podczas meczu zegar jest wstrzymywany jedynie na czas wykonywania przedłużonego rzutu karnego lub na sygnał arbitra.
  7. Aby mecz mógł się rozpocząć, drużyny muszą mieć w składzie minimum 4 zawodników.
  8. W trakcie gry drużyna nie może liczyć mniej niż 3 zawodników.
  9. Maksymalny czas oczekiwania na drużyny wynosi 2 minuty. Po upływie tego czasu sędzia odgwizduje walkower na korzyść drużyny obecnej.
  10. Wszystkie kary indywidualne nałożone na zawodników w spotkaniach anulowanych zostają utrzymane w mocy.
  11. Wstawienie do gry zawodnika nieuprawnionego, zawieszonego, odbywającego karę dyskwalifikacji lub pod obcym nazwiskiem grozi przyznaniem walkowera na korzyść drużyny przeciwnej.

 

 1. PUNKTACJA
  1. Punktacja w tabeli:
   • za zwycięstwo drużyna otrzymuje 3 punkty,
   • za remis drużyny otrzymują po 1 punkcie,
   • za walkower uznaje się wynik 3:0,
   • za obustronny walkower uznaje się wynik 0:0 bez przyznania drużynom punktów.
  2. O miejscu drużyny w grupie decydują kolejno:
   • ilość zdobytych punktów,
   • korzystniejszy bilans bezpośrednich spotkań pomiędzy zainteresowanymi zespołami (dodatkowa mała tabela, w której o kolejności decydują analogiczne kryteria jak w grupie),
   • korzystniejsza różnica bramek zdobytych i straconych we wszystkich spotkaniach grupowych,
   • większa liczba zdobytych bramek we wszystkich spotkaniach grupowych,
   • rzuty karne (dotyczy miejsc 1-3).

 

 1. KARY
  1. W rozgrywkach obowiązują kary indywidualne w postaci napomnień (żółta kartka) oraz wykluczeń (czerwona kartka). Ocena rodzaju przewinienia zależna jest tylko i wyłącznie od decyzji sędziego prowadzącego zawody.
  2. Obowiązkiem kapitana jest dopilnowanie, aby w kadrze na mecz nie znalazł się zawodnik odbywający aktualnie karę odsunięcia od meczu. Aktualną statystykę kartkową posiada również organizator.
  3. Upomnienie zawodnika 2., 4., 6. żółtą kartką skutkuje odsunięciem z gry tego zawodnika na 1 mecz.
  4. Upomnienie zawodnika bezpośrednią czerwoną kartką skutkuje odsunięciem z gry od 1 spotkania do dożywotniego wykluczenia (faul lub wybitnie niesportowe zachowanie).
  5. Drużyna zawodnika wykluczonego z gry rozgrywa mecz w osłabieniu przez 2 minuty bądź do utraty bramki.
  6. Każdy uczestnik rozgrywek zachowujący się wybitnie niesportowo na obiekcie rozgrywania zawodów (trybuny, szatnie itp.) bez względu na to, czy jego drużyna rozgrywa mecz lub nie, może zostać ukarany karą dyskwalifikacji w rozgrywanych meczach własnej drużyny. O wymiarze kary decyduje organizator wraz z sędziami prowadzącymi zawody.
  7. Rozstrzygnięcia sędziego dotyczące faktów związanych z grą, jak również z wynikiem meczu są ostateczne i nie podlegają odwołaniom.
  8. O wymiarze kary winnego zawodnika decydują organizatorzy rozgrywek wraz z sędziami prowadzącymi rozgrywki.

 

 • NAGRODY
  1. Mistrz Gminy Kosakowo – Zwycięzca Kosakowiak Cup otrzyma pamiątkowy puchar ufundowany przez Sołtysa Kosakowa Andrzeja Śliwińskiego oraz kwalifikację na XIV Mistrzostwa Powiatu w Futsalu „Kibol Cup”.
  2. Wicemistrz Gminy Kosakowo – drugi finalista Kosakowiak Cup otrzyma pamiątkowy puchar ufundowany przez Wójta Gminy Kosakowo Marcina Majek oraz kwalifikację na XIV Mistrzostwa Powiatu w Futsalu „Kibol Cup”.
  3. Trzecia drużyna Kosakowiak Cup – zwycięzca meczu o 3. miejsce otrzyma pamiątkowy puchar ufundowany przez Dyrektora P.U.K. PEKO Zdzisława Jaroniego.
  4. Najlepszy bramkarz Kosakowiak Cup otrzyma statuetkę ufundowaną przez właściciela firmy „CELSTAN” mgr Stanisława Śliwę.
  5. Najlepszy strzelec Kosakowiak Cup otrzyma statuetkę ufundowaną przez właściciela firmy „CELSTAN” mgr Stanisława Śliwę.
  6. Pamiątkowe dyplomy dla wszystkich zespołów.
  7. Wszystkie drużyny zostaną sklasyfikowane w zestawieniu drużyn Mistrzostw Gminy Kosakowo w piłce nożnej Kosakowiak Cup – Cztery Pory Roku (Rozgrywki są pierwszą rundą cyklu składającego się z 4 etapów).

 

 • ORGANIZACYJNE
  1. Zasady klasyfikacji drużyn w III Mistrzostwach Gminy Kosakowo w piłce nożnej Kosakowiak Cup – Cztery Pory Roku określa Regulamin cyklu Mistrzostw.
  2. Wyniki końcowe oraz tabele zamieszczane będą na stronie: kosakowiakcup.pl Zgłoszenia telefonicznie: 664-736-959, bądź drogą e-mailową: sliwinski@kosakowo.pl. Obowiązuje limit miejsc. Decyduje kolejność zgłoszeń.
  3. Telefon kontaktowy: 664-736-959 – Andrzej Śliwiński.
  4. W sytuacjach spornych ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do organizatora.
  5. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie.