Kolejna kadencja Andrzeja Śliwińskiego

1 kw.

Andrzej Śliwiński wybrany na kolejną kadencję Sołtysa w Kosakowie.

Frekwencja wyniosła 15%.

 

Protokół głosowania w wyborach Sołtysa wsi Kosakowo zarządzanych na dzień 31 marca 2019r.
Stwierdza się, że na Sołtysa wsi Kosakowo został wybrany Andrzej Śliwiński.