Harmonogram budowy dróg

22 Cze

W tym roku zwiększono budżet na inwestycje związane z budową, modernizacją i odwodnieniem dróg publicznych w Gminie Kosakowo o 1 milion złotych, który został podzielony zgodnie z założonymi kryteriami na sołectwa. Spowodowało to, że konieczne było dokonanie aktualizacji Harmonogramu budowy, modernizacji i odwodnienia dróg publicznych w Gminie Kosakowo, zatwierdzonego w 2015 roku, który obejmował lata 2016-2019. 

Dzisiaj, 23 czerwca br. Rada Gminy Kosakowo pozytywnie zaopiniowała nowy Harmonogram, który dotyczy lat 2017-2019. Według przyjętego podziału środków, sołectwo Kosakowo otrzyma na ten cel: 365 000 zł (2017r.), 486 000 (2018r.), 365 000 zł (2019r.). Według szacunków pozwoli to na wykonanie łącznie około 2 kilometrów dróg. Każdego roku przewidziane jest dokonywanie aktualizacji Harmonogramu.

Poniżej zamieszczona została tabela oraz mapa z naniesionymi odcinkami drogi, które mają być zrealizowane.

Przyjęty harmonogram (tutaj).

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter