Gminne place zabaw

15 maj

Z uwagi na ograniczone środki w budżecie gminy przeznaczone na bieżące prace remontowe, zwrócono się do sołtysów poszczególnych wsi o planowanie w swoich funduszach sołeckich zakupów związanych z uzupełnianiem placów zabaw o nowe elementy. Utrzymanie, w tym konserwacja i remonty drewnianych urządzeń wiążą się z corocznym ponoszeniem nakładów finansowych. W związku z tym, od 2014 roku, w  ramach  wspomnianego funduszu  sołeckiego,  doposażamy  place zabaw o nowe elementy, z bardziej wytrzymałego tworzywa sztucznego. Dzieje się tak w  miejscowościach: Mosty,  Mechelinki, Kosakowo, Suchy  Dwór oraz Rewa. Plac  zabaw w Dębogórzu, (przy  Szkole Podstawowej), jak i ten w Rewie, został  urządzony  od  podstaw. Urząd gminy corocznie przeprowadza kontrolę stanu  technicznego  wszystkich  placów  zabaw  na  terenie  gminy. Protokoły  z  kontroli  stanowią  podstawę do  przeprowadzenia  remontów zniszczonych urządzeń  lub wyłączenia  ich z  eksploatacji oraz  do ogłoszenia o zamiarze udzielenia zamówienia na naprawę i wymianę elementów uszkodzonych. Urząd takie ogłoszenie zamieścił 14.04.2015r. Wyniki kontroli otrzymali sołtysi  poszczególnych  miejscowości. Wyłoniona w trybie zamówień Firma HOLZ-KOMPLEKS, w dniach 18 – 20.05 br. wykona na wskazanych placach zabaw prace naprawcze. Dobrą informacją, szczególnie dla mieszkańców i uczniów Szkoły Podstawowej w Pogórzu jest fakt finalizacji rozmów z firmą OSM, która w przyszłym miesiącu stworzy na nowo plac zabaw w Pogórzu.

Zebranie wiejskie sołectwa Kosakowo

20 kwi

Zebranie wiejskie sołectwa Kosakowo

Ogłoszenie

Sylwetka nowo wybranego sołtysa Kosakowa

14 kwi

Sylwetka nowo wybranego sołtysa Kosakowa

Andrzej Śliwiński, 24 lata, ukończył studia pierwszego stopnia na kierunku Zarządzanie w Akademii Morskiej w Gdyni. Obecnie kontynuuje swoją naukę na kierunku Innowacyjna Gospodarka na studiach drugiego stopnia (studia magisterskie). Jest członkiem Rady Wydziału Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa oraz Parlamentu Studentów Akademii Morskiej w Gdyni. Należy także do dwóch kół naukowych, w jednym z nich pełni funkcję przewodniczącego oraz bierze udział w licznych konferencjach naukowych. Całe życie jest mieszkańcem sołectwa Kosakowo i od wielu lat angażuje się w życie lokalnej społeczności.

Pasją jest sport i straż pożarna. Mając zaledwie 16 lat objął prowadzenie kosakowskiej drużyny sołeckiej. Obecnie działa w Gminnym Klubie Sportowym Sztorm Mosty, w którym jest kierownikiem drużyny seniorów oraz pełni funkcję przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Zajmuje się również prowadzeniem strony internetowej tego klubu. Sprawuje funkcję sekretarza w Zarządzie Ochotniczej Straży Pożarnej w Kosakowie. Na co dzień uczestniczy w działaniach ratowniczo-gaśniczych, prowadzonych przez Kosakowską jednostkę. W 2014 roku – za wzorową działalność, zaangażowanie i godną postawę społeczną – Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP nadało mu odznakę „Strażak Wzorowy”.

Andrzej Śliwiński nowym sołtysem Kosakowa

13 kwi

Andrzej Śliwiński nowym sołtysem Kosakowa

W dniu 12 Kwietnia odbyły się wybory na sołtysa wsi Kosakowo. Na funkcję sołtysa ubiegało się dwóch kandydatów – Małgorzata Grzelak i Andrzej Śliwiński. Zwyciężył ten drugi zdobywając 160 spośród 273 (w tym 3 nieważnych) możliwych głosów.  Andrzejowi serdecznie gratulujemy zwycięstwa i życzymy sukcesów w pełnieniu nowej funkcji.

 

 

Jabłka dla mieszkańców sołectwa Kosakowo

2 kwi

Z agencji rynku rolnego otrzymaliśmy jabłka. Mieszkańcy, którzy nie skorzystali z możliwości ich odbioru zapraszam do odbioru Kosakowo ul. Chrzanowskiego 2.

Anna Chojnicka

Obwieszczenie o lokalach wyborczych

25 mar

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Kosakowo

z dnia 3 marca 2015r.

 

w sprawie: lokali wyborczych oraz siedzib sołeckich komisji wyborczych dla przeprowadzenia głosowania w wyborach sołtysów, zarządzonych na dzień 12 kwietnia 2015r. 

http://www.kosakowo.pl/strona/slajder/OBWIESZCZENIE o lokalach.pdf

BEZPŁATNE SPOTKANIA INFORMACYJNE W PUCKU: „MOŻLIWOŚCI WSPARCIA DLA OSÓB ZAMIERZAJĄCYCH ZAŁOŻYĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ”

5 mar

Spotkanie informacyjne w Pucku: „Możliwości wsparcia dla osób zamierzających założyć działalność gospodarczą”

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Wejherowie we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Pucku, Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pucku,  Powiatowym Centrum Informacyjnym w Wejherowie zapraszają na spotkanie informacyjne poświęcone zagadnieniom związanym z możliwościami wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej z uwzględnieniem instrumentów zwrotnych.

W programie spotkania m.in.

– źródła dofinansowania w ramach perspektywy finansowej na lata 2014-2020,

– Fundusze pożyczkowe, pożyczki dla małych firm – Inicjatywa JEREMIE,

– omówienie przepisów PUP i zasad przyznawania dotacji,

– działalność Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich.

Miejsce i termin spotkania:

Spotkanie odbędzie się 10 marca 2015 r.  (wtorek) w siedzibie Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pucku,   ul. Kolejowa 7  (sala konferencyjna), w godz. 11:00 – 13:30.

Zgłoszenia:

Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest wcześniejsza rezerwacja miejsca pod numerem tel. 58 572 94 54 lub e-mail: punktinformacyjnywejherowo@powiatwejherowski.pl

Formularz zgłoszeniowy należy dostarczyć do dnia 09.03.2015r. w formie elektronicznej na ww. adres mailowy (wypełnienie formularza możliwe będzie również na spotkaniu).

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Z powodu ograniczonej liczby miejsc decyduje kolejność zgłoszeń.

SPOTKANIE INFORMACYJNE JEST WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC TECHNICZNA

 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Wejherowie zaprasza wszystkie osoby zainteresowane pozyskaniem Funduszy Europejskich na bezpłatne konsultacje w ramach Mobilnych Punktów Informacyjnych.

 

Najbliższe spotkania z konsultantami LPI FE w Wejherowie, odbędzie się:

 

w PUCKU  – Starostwo Powiatowe w Pucku, ul. Orzeszkowej 5

  • 17.03.2015 – godz. 09.00-12.00,

Konsultanci LPI FE będą dyżurować w podanych wyżej godzinach. Nie prowadzimy zgłoszeń. Czekamy na wszystkich zainteresowanych tematyką Funduszy Europejskich.

 

Źródło: kosakowo.pl

 

Ferie zimowe w Gminie Kosakowo

30 sty

JUBILEUSZ PANI BRONISŁAWY GŁOWIENKE

12 sty

JUBILEUSZ PANI BRONISŁAWY GŁOWIENKE

Nasza mieszkanka pani Bronisława obchodziła 24.12.2014r swoje 100 urodziny. Z tej okazji szacownej jubilatce z Kosakowa składaliśmy wraz z panem Wójtem i księdzem proboszczem najlepsze życzenia zdrowia i radości.

Zimowe utrzymywanie dróg gminnych

8 sty

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „PEKO” Spółka z o.o. w Kosakowie informuję, że w sezonie zimowym 2014-2015 w zakresie „Zimowego utrzymania dróg gminnych, chodników, placów  oraz chodników przy drogach powiatowych”, zajmują się poszczególne firmy:

  • Rejon nr 1 i 2 obejmujący miejscowości Rewa, Mosty, Mechelinki, Pierwoszyno i Kosakowo
  • PP MAJA Maria Bigott ul.Kaszubska16, 81-198 Pierwoszyno

tel. 781-911-112 lub 58/679-15-08

  • Rejon miejscowości Pogórze i Suchy Dwór
  • PTHU JAGANJacekKalinowski ul.Kilińskiego5884-230 Rumia

tel. 602-443-214 lub 58/671-57-91

  • Rejon nr 4 obejmujący miejscowości Dębogórze, Dębogórze Wybudowanie, Kazimierz
  • Firma Usługowo-Handlowa VENTUS Jarosław Nagel  ul.Grzybowa7, 81-198 Dębogórze

tel. 505-059-120