Sołectwo Kosakowo pobiegło w maratonie

15 Maj

Sołectwo Kosakowo pobiegło w maratonie

W dniu 15 maja br. w 2. PZU Maratonie Gdańsk startowała sztafeta reprezentująca Sołectwo Kosakowo. Sztafeta przebiegając cały dystans maratonu (42,195 km) z czasem 3:11:00 zajęła siódme miejsce open oraz czwarte w kategorii sztafet mieszanych (męsko-żeńskich). Czteroosobową reprezentację stanowili: Andrzej Śliwiński – sołtys (przebiegł dystans ok. 16,5 km – uzyskując czas 1:11:59), Szymon Miklaszewicz (ok. 8 km – 0:36:50), Tomasz Dera (ok. 10,3 km – 0:48:34),Aleksandra Śliwińska (7,4 km – 0:33:37). Drużynę sztafety wsparła firma PHU CELSTAN z Kosakowa.

Grupowe_min

STWÓRZ LOGO SOŁECTWA KOSAKOWO – OSTATNIA SZANSA

29 Kwi

STWÓRZ LOGO SOŁECTWA KOSAKOWO – OSTATNIA SZANSA

Zostały ostatnie dnia na zgłoszenie prac w konkursie na logo Sołectwa Kosakowo. Każda osoba może zgłosić do konkursu maksymalnie trzy logotypy. Czas na składanie prac został wydłużony do 9 maja br. Po upływie terminu komisja konkursowa oceni prace i wybierze najlepsze. Dla zwycięzcy czeka atrakcyjna nagroda rzeczowa. Przewidywane są także nagrody za wyróżnione prace. Projekty powinny być wykonane w wersji elektronicznej. Można je składać osobiście u sołtysa wsi Kosakowo, bądź w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Gminy w Kosakowie, zaadresowane na sołtysa wsi Kosakowo.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty do 31 maja 2016r.

Regulamin konkursu.

Wszelkie pytania odnośnie konkursu można kierować na adres e-mail: andrzej.sliwinski@kosakowo.pl, bądź telefonicznie: 664-736-959.

Zapraszamy do udziału w konkursie!

konkurs_logo

Zebranie Wiejskie 27.04.2016r.

18 Kwi

Zebranie Wiejskie 27.04.2016r.

OGŁOSZENIE

SOŁTYS WSI KOSAKOWO

NA DZIEŃ

 27.04.2016r. (środa)

godz. 18:30

W REMIZIE OSP KOSAKOWO

(ul. Chrzanowskiego 44)

ZWOŁUJE ZEBRANIE WIEJSKIE

PORZĄDEK ZEBRANIA:

1) sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Kosakowo za rok 2015,

2) zmiana zakresu przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w roku 2016 w ramach funduszu sołeckiego dla wsi Kosakowo,

3) sprawy bieżące.

 

Zebranie Wiejskie będzie ważne, gdy weźmie w nim udział co najmniej 1/10 mieszkańców Sołectwa uprawnionych do głosowania według stanu stałego rejestru wyborców dla sołectwa na dzień zebrania.

Jeżeli w wyznaczonym terminie nie stawi się na Zebraniu Wiejskim wymagana dla jego ważności większość, po upływie 15 minut odbędzie się Zebranie Wiejskie w drugim terminie, którego ważność nie będzie zależna od ilości zebranych.

SOŁTYS

/-/  Andrzej Śliwiński

Zebranie Wiejskie

Konkurs na logo sołectwa Kosakowo

29 Mar

Konkurs na logo sołectwa Kosakowo

Sołectwo Kosakowo ogłasza konkurs na logo wsi. Każda osoba może zgłosić do konkursu maksymalnie trzy prace. Projekty logotypów przyjmowane są do dnia 3 maja 2016r. Po upływie terminu komisja konkursowa oceni prace i wybierze najlepsze. Zwycięski logotyp zostanie nagrodzony atrakcyjną nagrodą rzeczową. Przewidywane są także nagrody za wyróżnione prace. Projekty powinny być wykonane w wersji elektronicznej. Można je składać osobiście u sołtysa wsi Kosakowo, bądź w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Gminy w Kosakowie, zaadresowane na sołtysa wsi Kosakowo. Wszelkie pytania odnośnie konkursu można kierować adres e-mail: andrzej.sliwinski@kosakowo.pl, bądź telefonicznie: 664-736-959.

CEL

Celem konkursu jest wybranie oryginalnego projektu logo Sołectwa Kosakowo, który stanie się oficjalną identyfikacją graficzną sołectwa. Logo wykorzystywane będzie do celów popularyzatorskich i działań reklamowych oraz promocyjnych. Logo powinno budzić pozytywne skojarzenia oraz podkreślać charakter i specyfikę sołectwa.

UCZESTNICY

Konkurs ma charakter jednoetapowy i międzynarodowy. Adresowany jest do wszystkich zainteresowanych.

WARUNKI

Projekty można zgłaszać 3 maja 2016 r. Każdy uczestnik konkursu musi wypełnić oświadczenie (dostępne w Regulaminie konkursu). Zgłoszenie pracy jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu konkursu na projekt graficzny logo Sołectwa Kosakowo. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 3 projekty logo.

REGULAMIN

Zapraszamy do udziału w konkursie!

konkurs_logo

Życzenia Wielkanocne

26 Mar

Życzenia Wielkanocne

Radosnych Świąt Wielkanocnych,
dobrego odpoczynku, smacznego jajka,
szalonego i wyjątkowego mokrego Śmigusa Dyngusa
oraz samych słonecznych, spokojnych i cudownych dni
z okazji Świąt Wielkanocnych
dla wszystkich mieszkańców Sołectwa Kosakowo

życzy Sołtys wraz z Radą Sołecką

Kaninchen mit Ostereiern

Zmiana czasu na letni

26 Mar

Zmiana czasu na letni

Dzisiaj w nocy (z 26 na 27 marca) zmieniamy czas z zimowego na letni. Wskazówki zegarów należy przestawić z godziny 2 na 3 w nocy.

Efektem zmiany godziny będzie krótszy sen tego dnia, ale w oczywisty sposób szykują się też korzystne konsekwencje tej zmiany. Jedną z nich jest wydłużenie dnia (kosztem poranka). Dzięki przestawieniu zegarków światło słoneczne będzie docierało do nas dłużej wieczorami.

Plan Transportu Zbiorowego 2016-25

10 Mar

Plan Transportu Zbiorowego 2016-25

Gmina Kosakowo informuje:
„Szanowni Mieszkańcy!

Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 16  grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym, przedstawia do konsultacji projekt aktualizacji „Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Komunikacji Miejskiej w Gdyni oraz w Miastach i Gminach Objętych Porozumieniami Komunalnymi na lata 2016-2025”.

Aktualizacja Planu Transportowego ma na celu uwzględnienie zmian w zakresie inwestycji infrastrukturalnych i taborowych, planowanych w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej.

Zaktualizowany Plan Transportowy w dniach od 26 lutego do 18 marca 2016 r. poddany zostanie konsultacjom społecznym. W czasie konsultacji społecznych tekst planu wyłożony zostanie do wglądu w siedzibie InfoBoxu w Gdyni, przy ul. Świętojańskiej 30. Wersja elektroniczna zamieszczona została w Biuletynie Informacji Publicznej ZKM w Gdyni oraz w serwisie internetowym ZKM w Gdyni.

Uwagi i opinie dotyczące projektu aktualizacji Planu Transportowego prosimy przesyłać drogą elektroniczną na e-mail:plan.transportowy@zkmgdynia.pl  lub w wersji pisemnej za pośrednictwem formularza dostępnego w siedzibie InfoBoxu do dnia 18 marca br.

Wójt Gminy zawnioskował aby powyższy Plan został omówiony na posiedzeniu Komisji Sam.Teryt RG w dniu 22.03.2016 r. Złożyliśmy też wniosek do ZKM Gdynia o odpowiednie  przedłużenie  terminu  konsultacji.”

Żródło: www.kosakowo.pl

Dzień Kobiet

8 Mar

Dzień Kobiet

Z okazji Dnia Kobiet
Wszystkiego co najlepsze,
spełnienia marzeń
zadowolenia z siebie,
dużo szczęścia i uśmiechu,
oraz wiele radości życiowej
Wszystkim Przedstawicielkom Płci Pięknej z naszego Sołectwa
życzy Sołtys Andrzej Śliwiński

piec-tulipanow-czerwonych

Funkcjonowanie komunikacji miejskiej

25 Lut

Funkcjonowanie komunikacji miejskiej

Pod koniec marca odbędzie się dyskusja na temat funkcjonowania komunikacji miejskiej w Gminie Kosakowo. Masz sugestie do zmian w rozkładzie jazdy komunikacji miejskiej w Kosakowie? Propozycję dodatkowych kursów? Teraz możesz to zgłosić. Sołtys Andrzej Śliwiński czeka na propozycje mieszkańców Kosakowa do dnia 18 marca br. Można je zgłaszać telefonicznie – tel. 664-736-959 (w dniach do 02.03.16r oraz od 08.03.16r. do 18.03.16r.), a także drogą e-mailową na adres – andrzej.sliwinski@kosakowo.pl.

Kosakowianin Stanisław Śliwa otrzymał Pierścień Hallera

24 Lut

Kosakowianin Stanisław Śliwa otrzymał Pierścień Hallera

10 lutego br. na puckim rynku odbyły się obchody 96. rocznicy Zaślubin Polski z Morzem, które w tym roku zaszczycił swą obecnością Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda. Podczas uroczystości Mieszkańcowi Kosakowa, Prezesowi Zarządu Krajowego Związku Piłsudczyków RP – Stanisławowi Władysławowi Śliwie – wręczono najwyższe wyróżnienie Ligii Morskiej i Rzecznej- Pierścień Hallera. Gratulujemy tego wyjątkowego zaszczytu.

Sliwa_10-02-16r